Cennik

 

W Poradni „Pomost”:

Konsultacja lekarska – 180 zł (do 50 minut)

 

OPINIE I ZAŚWIADCZENIA WYSTAWIANE POZA WIZYTĄ

Opinie wystawiane są najpóźniej miesiąc po ostatniej wizycie.

Opinie wystawiane są w ciągu 2 tygodni od zamówienia.

Wystawienie opinii lekarskiej   – 100 zł

Wystawienie zaświadczenia lekarskiego – 40 zł

Ksero lub wyciąg dokumentacji medycznej 1 strona 0,50 zł

W przypadku nieodwołania umówionej wizyty wcześniej niż przed upływem 24 godzin przed spotkaniem  proszę o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia  za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta.

nr konta bankowego:

ING Bank Śląski S.A.
22105010251000009131260854

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi  leki psychotropowe muszą być przepisywane po osobistym zbadaniu pacjenta. Instytucje kontrolujące prawidłowość wystawiania recept nakłada kary finansowe na lekarzy z powodu wypisywania recept bez wizyty lekarskiej.

( na podstawie art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 11 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego)

Dostosowując się do w/w przepisów  informuję, że recepty, skierowania do szpitala, zaświadczenia dotyczące kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, do komisji ds orzekania o niepełnosprawności  wystawiam wyłącznie na wizytach lekarskich.