Cennik

Konsultacja lekarska dorośli ( powyżej 25 roku życia)  – 250 zł (do 45 minut)

Konsultacja lekarska dzieci i młodzież, młodzi dorośli ( do ukończenia 25 roku życia) 

 Pierwsza – 350 zł (do 60 minut) 

 Kolejne   –  300 zł ( do 45 minut)

nr konta bankowego:

ING Bank Śląski S.A.
22105010251000009131260854

Konsultacja ekspresowa – 150 zł  – 15 minut  ( dla pacjentów, którzy odbyli ostatnią wizytę  nie dawniej niż 3 miesiące wstecz)

Cennik może ulec zmianie.

ZAŚWIADCZENIA WYSTAWIANE POZA WIZYTĄ

Wystawienie zaświadczenia lekarskiego poza wizytą  – 50 –  100 zł

Wystawienie recepty poza wizytą ( w wyjątkowych sytuacjach, jeśli od ostatniej wizyty nie minęło więcej  niż 4 miesiące)  100 zł

Ksero lub wyciąg dokumentacji medycznej 1 strona 0,50 zł

 

W przypadku nieodwołania umówionej wizyty wcześniej niż przed upływem 24 godzin przed spotkaniem  proszę o wpłacenie 50% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia  za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi  leki psychotropowe muszą być przepisywane po osobistym zbadaniu pacjenta. Instytucje kontrolujące prawidłowość wystawiania recept nakłada kary finansowe na lekarzy z powodu wypisywania recept bez wizyty lekarskiej.

( na podstawie art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 11 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego)

Dostosowując się do w/w przepisów  informuję, że recepty, skierowania do szpitala, zaświadczenia dotyczące kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, do komisji ds orzekania o niepełnosprawności  wystawiam wyłącznie na wizytach lekarskich.