Cennik

Konsultacja lekarska dorośli ( powyżej 25 roku życia)  – 300 zł ( do 45   minut)

Konsultacja lekarska dzieci i młodzież, młodzi dorośli ( do ukończenia 25 roku życia) 

 Pierwsza – 500 zł (45 – 60 minut)  – obowiązuje przedpłata

 Kolejna   –  400 zł ( 30 –  45 minut)

 Kolejna  –  300 zł (  do 25  minut)

Wizyta pilna, poza godzinami pracy lekarza – 750 zł (do 50 minut)

Wizyta pilna, poza godzinami pracy lekarza – 400 zł ( 15 minut)

Pacjenci, którzy nie byli na wizycie powyżej 2 lat – 450 zł ( do 45 minut)

Cennik może ulec zmianie.

 

nr konta bankowego:

ING Bank Śląski S.A.
22105010251000009131260854

ZAŚWIADCZENIA WYSTAWIANE POZA WIZYTĄ

Wystawienie zaświadczenia lekarskiego poza wizytą ( WYŁĄCZNIE  DLA STAŁYCH PACJENTÓW) – 80 –  150 zł

Wystawienie recepty poza wizytą ( w wyjątkowych sytuacjach, jeśli od ostatniej wizyty nie minęło więcej  niż 4 miesiące)  120 zł

Ksero lub wyciąg dokumentacji medycznej 1 strona 0,50 zł

  • wysyłka zaświadczeń/opinii pocztą – 20 zł

W przypadku nieodwołania umówionej wizyty wcześniej niż przed upływem 24 godzin przed spotkaniem  proszę o wpłacenie 100% kwoty cennikowej tytułem wynagrodzenia  za czas poświęcony oczekiwaniu na pacjenta.

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi  leki psychotropowe muszą być przepisywane po osobistym zbadaniu pacjenta. Instytucje kontrolujące prawidłowość wystawiania recept nakłada kary finansowe na lekarzy z powodu wypisywania recept bez wizyty lekarskiej.

( na podstawie art. 42 ustawy z dnia 5 grudnia 1996 r. o zawodach lekarza i lekarza dentysty (Dz. U. z 2008 r. Nr 136, poz. 857 z późn. zm.) oraz art. 11 Ustawy o Ochronie Zdrowia Psychicznego)

Dostosowując się do w/w przepisów  informuję, że recepty, skierowania do szpitala, zaświadczenia dotyczące kształcenia specjalnego, nauczania indywidualnego, do komisji ds orzekania o niepełnosprawności  wystawiam wyłącznie na wizytach lekarskich.