O mnie

Jestem absolwentką Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie. Ukończyłam specjalizację w zakresie psychiatrii dorosłych w Szpitalu Nowowiejskim w Warszawie oraz specjalizację w zakresie psychiatrii dzieci i młodzieży w Klinice Psychiatrii Wieku Rozwojowego Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

W swojej praktyce zajmuję się diagnostyką i leczeniem chorób i zaburzeń psychicznych u dzieci, młodzieży i dorosłych. Podwójna specjalizacja pozwala mi na szersze spojrzenie na trudności pacjentów. W swojej pracy  biorę pod uwagę cały kontekst rozwoju zaburzeń, od okresu prenatalnego do wieku podeszłego. Duży nacisk kładę na całościowe i humanistyczne podejście do pracy z pacjentem, nie preferuje wyłącznie farmakoterapii, szczególnie u dzieci. Moja ideą jest towarzyszenie w rozwoju i przezwyciężaniu kryzysów i trudności życiowych.

Jestem praktykiem, na co dzień pracuję z osobami na życiowych zakrętach, w kryzysie, staram się wydobyć z nich siłę do walki o siebie na tysiąc sposobów. Największym moim sukcesem jest, kiedy ktoś wraca do gry, zwanej życiem. Uważam, że wiara czyni cuda. Interesuje się profilaktyką i przeciwdziałaniem przemocy, wpływem przewlekłej traumy na rozwój człowieka, zaburzeniami posttraumatycznymi, problematyką dzieci z rodzin zastępczych i adopcyjnych, DDD, DDA.