Szkolenia/warsztaty

Oferuję prowadzenie wykładów, warsztatów, szkoleń z zakresu moich zawodowych zainteresowań. To druga moja pasja – interaktywny kontakt z grupą.

1.Szkolenia z zakresu kompetencji miękkich w biznesie –

oparte na własnym doświadczeniu zawodowym – pracy z osobami doświadczającymi skutków stresu, wypalenia zawodowego

w tym:

bezsenności

zespołu stresu pourazowego

objawów nerwicowych, depresyjnych, lękowych

zaburzeń adaptacyjnych

dolegliwości fizycznych o podłożu psychogennym

2. Szkolenia w zakresie kompetencji rodzicielskich  – Jak połączyć rolę  dobrego pracownika z rolą dobrego rodzica?

3. Szkolenia dla specjalistów pracujących z dziećmi z zaburzeniami lękowymi, w tym z mutyzmem wybiórczym.

4. Warsztaty dla kobiet „Obudź w sobie wojowniczkę, czyli asertywność w cenie!”

5.  Warsztaty „WYCHOWANI czy WYTRESOWANI” – Co to jest dobre wychowanie?  Czy istnieją grzeczne dzieci?

6. Szkolenia dla rodziców zastępczych  –  z uwzględnieniem przypadków, w których dzieci są leczone psychiatrycznie.