Oferta

1. diagnostykę i leczenie w ramach kwalifikacji zawodowych

2. usługi outsourcingowe – w tym:

  • opracowywanie dokumentacji medycznej dla firm zewnętrznych;
  • eksperckie ds. leczenia, spraw klinicznych, wiedzy wysokospecjalistycznej;
  • merytoryczna analiza dokumentacji medycznej;
  • wykłady, szkolenia edukacyjne, warsztaty w ramach wiedzy wysokospecjalistycznej dla różnych grup zawodowych;
  • nadzór merytoryczny nad tłumaczeniami tekstów medycznych.