Dzieci i młodzież

biedronkaProszę o zabranie na pierwsza wizytę:

  • • Całej dokumentacji medycznej dziecka –  kserokopii  w celu włączenia do dokumentacji lekarskiej  ( kart informacyjnych z hospitalizacji, wyników badan, również neuroobrazowych-tomografii komputerowej, rezonansu magnetycznego oraz EEG, wyników konsultacji specjalistycznych – neurologicznych, okulistycznych , genetycznych, metabolicznych itp. oraz książeczki zdrowia)
  • • Opinii psychologicznych
  • • Opinii z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznych
  • • Opinii z terapii SI lub innych, jeśli dziecko uczęszcza
  • • Opinii ze szkoły

Dostarczenie tych dokumentów ułatwia i przyspiesza proces diagnostyczny.

  W razie wątpliwości diagnostycznych niekiedy konieczna jest konsultacja psychologiczna lub lekarza specjalisty w innej dziedzinie medycyny, np. alergologa, neurologa lub wykonanie dodatkowych badan, np. EKG, EEG, badania logopedycznego, audiologicznego, badania krwi.

Często pacjent i jego rodzina potrzebują objęcia dodatkowymi działaniami terapeutycznymi- psychoterapią indywidualną, grupową lub rodzinną.

W przypadku konieczności zastosowania farmakoterapii dziecko musi pozostawać pod stałą opieką specjalisty.