Współpraca

Polecam ludzi z pasją, którzy zajmują się w życiu tym, co kochają i robią to świetnie.
Finanse są dla nich „efektem ubocznym” energii, którą wkładają w swoja pracę a nie celem samym w sobie.
Przebywanie z nimi jest prawdziwą przyjemnością i dodaje sił do działania.

TERAPEUCI:

  mgr Anna Maria Wołyniak

  tel. 605571268

  Psycholog kliniczny dzieci i młodzieży, psychoteraopeuta poznawczo – behawioralny i EMDR, pedagog specjalny.

  Ukończyła Szkołę Wyższą Psychologii Społecznej ze specjalnością psychologia kliniczna oraz neuropsychologia, a także pedagogikę specjalną na Akademii Pedagogiki Specjalnej, czteroletnią szkołę psychoterapii poznawczo-behawioralnej (Centrum CBT) i liczne studia podyplomowe w tym stadium Wczesna Interwencja – Pomoc Dziecku i Rodzinie. Członek Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczo Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR.

  Zajmuje się

  •kliniczną diagnozą psychologiczną i neuropsychologiczną zaburzeń wieku rozwojowego – dzieci od 3 miesiąca życia (w tym FAS, całościowe zaburzenia rozwoju, niepełnosprawność inteletualna, niepełnosprawności sprzężone)

  terapią zaburzeń wieku rozwojowego a także terapią w zaburzeniach hiperkinetycznych, zaburzeniach lękowych i depresyjnych, zaburzeniach odżywiania

  • kompleksową diagnozą i terapią autyzmu i zespołu Aspergera (również u młodzieży i młodych dorosłych) – w tym tworzeniem programów terapeutycznych do realizacji w placówce edukacyjnej oraz w domu w oparciu o Profil Psychoedukacyjny (PEP-R) lub VB-MAPP

  • prowadzeniem treningów umiejętności społecznych (TUS)

  • dziećmi/nastolatkami z zachowaniami trudnymi, opozycyjno-buntowniczymi oraz z objawami zaburzeń koncentracji uwagi (ADD) i nadpobudliwością psychoruchową (ADHD) oraz wsparciem dla ich rodziców i nauczycieli w przedszkolu/szkole

  • dziećmi w wieku przedszkolnym i szkolnym z trudnościami emocjonalnymi i w relacjach z rówieśnikami oraz dorosłymi (ma duże doświadczenie terapeutyczne w pracy z dziećmi z mutyzmem selektywnym i innymi zaburzeniami związanymi z mową i komunikacją)

  • pomocą psychologiczną nastolatkom z niską samooceną, doświadczającym trudności w relacjach

  • dziećmi, adoloscentami i dorosłymi po traumatycznych przeżyciach – terapia EMDR

  • diagnozą i udzielaniem pomocy psychologicznej dzieciom z trudnościami szkolnymi (dysleksja, dyskalkulia, dysgrafia, dysortografia)

  • pomocą psychologiczną dzieciom i nastolatkom przewlekle chorym i niepełnosprawnym oraz udzielaniem wsparcia dla ich rodzin

  • pomocą psychologiczną w trudnych sytuacjach życiowych – rozwód, śmierć, choroba, zmiana miejsca zamieszkania

  • psychoedukacją rodziców/opiekunów doświadczających trudności wychowawczych

  • coachingiem rodzicielskim – wsparciem rodziców/opiekunów w procesie wychowania dziecka od momentu poczęcia do dorosłości dziecka

  • terapią par i małżeństw w podejściu CBT (także par jednopłciowych)

  • konsultuje dzieci, młodzież w wieku od 2 miesiąca życia do 18 lat oraz młodych dorosłych.

  tel. 605571268


     Magda

   Magdalena Leszek – psycholog, pedagog. Absolwentka Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej. Specjalizuje się w pracy z dziećmi i ich rodzicami. Swoje doświadczenie zawodowe zdobywała w Szpitalu Klinicznym na oddziale psychiatrii dziecięcej, gdzie pracowała z dziećmi z zaburzeniami rozwoju i zachowania. Prowadząca treningi rodzicielskie dla rodziców dzieci  z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej (ADHD), warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców, treningi umiejętności społecznych dla dzieci. Ukończyła dwuletni staż szkoleniowy w Młodzieżowym Ośrodku Profilaktyki i Psychoterapii „MOP”  z zakresu pomocy psychologicznej dzieci i młodzieży. Współtworzyła Stowarzyszenie Półpiętro w którym zajmowała się wspieraniem rozwoju jak również prowadząc warsztaty dla wolontariuszy z zakresu zaburzeń zachowania i rozwoju u dzieci. Obecnie pracuje  w Centrum Rodziny i Praw Dziecka prowadząc konsultacje indywidualne dla dzieci i młodzieży oraz w Fundacji Dobrych Praktyk wspierając rodziców zastępczych w trudnościach wychowawczych.

   Zaburzenia więzi, ADHD, trudności wychowawcze, problemy szkolne.


   Kontakt:

   telefon  793 978 978, 791463959    mm

    psycholog/psychoonkolog/pedagog specjalny/terapeuta środowiskowy

    Wykształcenie i uprawnienia:
    Absolwent Promocji Zdrowia z Elementami Zdrowia Publicznego WSTH, Absolwent Psychologii, Psychoonkologii Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej w Warszawie. Specjalista Pomocy Psychopedagogicznej, Absolwent Studium Terapii Uzależnień.

    – kurs kwalifikacyjny z zakresu przygotowania pedagogicznego dla instruktorów zawodu
    – kurs kwalifikacyjny z terapii pedagogicznej
    – kurs kwalifikacyjny z pedagogiki niepełnosprawnych intelektualnie (oligofrenopedagogika)
    – studia podyplomowe z przygotowania pedagogicznego
    – studia podyplomowe z edukacji i rehabilitacji osób z niepełnosprawnością intelektualną
    – studia podyplomowe z organizacji i zarządzania oświatą

    -studia podyplomowe z pomocy psychologiczno – pedagogicznej 
    – aktualnie: Doktorant Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego (rozprawa doktorska z zakresu medycyny paliatywnej) 

    Kursy specjalistyczne:

    – kurs specjalizacyjny z Podstaw Psychiatrii w Klinice Psychiatrii Dorosłych Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu
    – kurs specjalizacyjny z Podstaw Psychiatrii Dzieci i Młodzieży w Medycznym Centrum Kształcenia Podyplomowego Uniwersytetu Jagiellońskiego.
    – Wybrane Zagadnienia z Diagnostyki i Terapii Dzieci Ryzyka w Wydziale Lekarskim Akademii Medycznej we Wrocławiu

    Szkolenia:  (m.in.)

    – Zapobieganie Samobójstwom wśród dzieci i młodzieży
    – Dziecko doświadczające przemocy w rodzinie
    – Diagnoza funkcjonowania wiedzy i umiejętności dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną
    – Metoda Dobrego Startu prof. Marty Bogdanowicz
    – Kinezjologia Edukacyjna I i II stopnia Metoda dr Paula Dennissona i Gail Denissona
    – Akademia Neurologii Wieku Rozwojowego UM Poznań
    – Psychologia w Medycynie
    – Kurs Pediatryczny

    –   Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego, Zakład Seksuologii Medycznej i Psychoterapii: kurs doskonalący: „Seksuologia sądowa”, „Leczenie zaburzeń seksualnych”, „Zaburzenia zachowania i osobowości związane z rozwojem i orientacją seksualną”,

    –   Kursy specjalistyczne w Instytucie Psychiatrii i Neurologii w Warszawie w ramach platformy edukacyjnej „Wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych”:

    1. a)Różnicowanie depresji nawracającej od depresji w przebiegu CHAD,
    2. b)Zasady rozpoznawania zaburzeń lękowych, metody leczenia,
    3. c)Zasady rozpoznawania depresji,
    4. d)Zasady rozpoznawania zaburzeń typu schizofrenii (psychotycznych) podstawy leczenia,
    5. e)Zaburzenia psychiczne u osób starszych (depresja w wieku podeszłym, otępienie),
    6. f)Zaburzenia snu – profilaktyka, rozpowszechnianie, związek z chorobami psychicznymi i leczenie,
    7. g)Niefarmakologiczne metody leczenia zaburzeń psychicznych,
    8. h)Kiedy kierować do psychiatry ? Jak wygląda wizyta u psychiatry ?
    9. i)Pacjent z myślami i zamiarami samobójczymi,
    10. j)Podstawy leczenia depresji,
    11. k)Uzależnienia od alkoholu i leków uspokajających i nasennych,
    12. l)Prozdrowotny styl życia, profilaktyka zaburzeń psychicznych,

    – Pierwsza pomoc przedlekarska: Szpital Matki Bożej Nieustającej Pomocy w Wołominie,
    – Udzielanie pierwszej pomocy w placówkach oświatowych: MSCDN w Warszawie,

    Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując na Oddziale Psychiatrii Dziecięcej,
    Oddziale Opieki Paliatywnej a także pracując jako Terapeuta w dziennych ośrodkach terapii, w tym m. in w ośrodkach dla osób z chorobą Alzheimera, stwardnieniem rozsianym.Ostatnio związany z pracą w hospicjum z pacjentami onkologicznymi oraz ich rodzinami.

    Posiada bogate doświadczenie w pracy  z pacjentami z niepełnosprawnością intelektualną, dziećmi i młodzieżą z różnym obszarem zaburzeń psychicznych, jak i dorosłymi. Pracował również przez kilka lat jako dyrektor ośrodka dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną.

    W ramach pracy zawodowej zajmuję się przede wszystkim aspektami psychoonkologicznymi w pracy z pacjentami onkologicznie chorymi, psychoedukacją, oraz wsparciem psychologicznym pacjentów i ich rodzin. W chwili obecnej jestem również wykładowcą w Instytucie Pedagogicznym, a także przyjmuje pacjentów borykających się z rozpoznaniem choroby nowotworowej w ramach wizyt domowych komercyjnych oraz bezpłatnie w jednej z instytucji kościelnej.

    Autor licznych publikacji z zakresu psychoonkologii. Aby dbać o wysoki poziom prowadzonego poradnictwa stale poszerzam i pogłębiam swoje umiejętności kształcąc się w swoich dziedzinach zawodowych. W swojej pracy kieruje się indywidualnością, empatią i nie boję  się rozmawiać na tematy trudne. Jestem osobą opanowaną, spokojną, wyznaje zasadę życiową „Dum Spiro Spero” ( Dopóki oddycham, nie tracę nadziei).

    Dane kontaktowe:

    Marcin Maćkowiak
    tel. 60 454 9556
    e-mail: mackowiak.marcin@interia.eu